Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu


VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN PSYKOTERAPIA


Valvira hyväksyi vuonna 2010 varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian (aiemmin varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia) omaksi psykoterapiamenetelmäkseen Suomessa.


Seuraava haku Helsingin yliopiston ja Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n yhteistyössä järjestämään psykoterapeuttinimikkeeseen oikeuttavaan, 4-vuotiseen Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutusohjelmaan (v.2016-2020) on helmikuussa 2016 (2.-27.2.2016)! Mikäli riittävä määrä soveltuvia hakijoita (8 -12 opiskelijaa) tulee valituksi koulutusohjelmaan, koulutus käynnistyy elokuussa 2016.


Meneilläänolevan varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiakoulutuksen esite: Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapian psykoterapeuttikoulutusohjelma ( v. 2013-2017).


Lisätietoja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoululutuksista:

http://www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulutus/opiskelu/koulutusohjelmat.htm


Huom! Aikuiset ja nuoret voivat jatkossa saada varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa kelan kuntoutusterapiana! Kelan kuntoutustyöryhmä tiedotti 5.6.2015, että ”aikuisen ja nuoren kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi jatkossa saada perheterapiana, varhaislapsuuden vuorovautusterapian koulutuksella”.